Jaunesnio amžiaus skaitytojai čia nespauskit. Nors galit spaust, koks mums skirtumas
Nusiraminkit, Linda imasi reikalų